BALTIC DATA ALGAS

Algu aprēķina un personāla vadības programma ir universāls un elastīgs risinājums, kas nodrošina ātru un precīzu algu aprēķinu un ļauj pielāgot personāla vadības dokumentus uzņēmuma vajadzībām.  Programmas funkcionalitāte sniedz lietotājiem iespēju veikt darba algas uzskaiti atbilstoši Latvijas likumdošanai. Baltic Data Algas var lietot vienotā ERP sistēmā ar Office Line, gan kā atsevišķu algu aprēķina programmu.

Piemērota ikvienam uzņēmumam, neatkarīgi no tā izmēra, jo programmā sniegtās iespējas var piemērot jebkura uzņēmuma vajadzībām.

FUNKCIONĀLA

Pilna funkcionalitāte algu aprēķinam. Tabeļu, maksājumu un ieturējumu sarakstu imports no Excel.

ĒRTA

Ērta, vienkārša un intuitīva lietošana. Iebūvēti mehānismi, kas novērš iespēju kļūdīties datu ievadē un algu aprēķinos.

INTEGRĒJAMA

Sasaiste ar populārākām interneta bankām, ar ERP sistēmu Office Line, kā arī ar citām finanšu sistēmām.

AKTUĀLA

Atbilst aktuālajām likumdošanas prasībām.

PIELĀGOJAMA

Iespēja pielāgot programmu uzņēmuma specifikai – viegli konfigurējama un papildināma.

DROŠA

Programma aizsargāta ar paroli, definējamas lietotāju pieejas tiesības.

ALGU APRĒĶINS

 • Programma ļauj uzturēt plašu informāciju par darbinieka personas datiem – ieņemamo amatu, ģimenes stāvokli, apgādājamajiem, nodokļu grāmatiņu, iesniegtajiem personas dokumentiem, izglītību un kvalifikācijas līmeni, valodu prasmēm, un veselības pārbaudes datiem.
 • Iespējams norādīt sociālās apdrošināšanas statusu.
 • Pievienot darbinieka foto.
 • Darbs ar nerezidentiem.

 • Iebūvēts darba kalendārs ar definētam svētku dienām un pārnestajām darba dienām, kuras ir iespējams ērti koriģēt un papildināt.
 • Iespēja veidot dažādus darba grafika veidus – 5 dienu, 6 dienu, stundu, maiņu, darba uzdevumu.
 • Norādīt darba laiku līdz minūtēm.
 • Plašas darba grafika konfigurācijas iespējas – aprēķināt svētku stundas, virsstundu aprēķins pēc dienas normas, mēneša normas, izmantot nakts stundas, aprēķināt piemaksu.
 • Definēt darba grafika darbības periodu.
 • Individuālo grafiku definēšanas un pievienošanas iespējas atsevišķiem darbiniekiem.
 • Darba grafiku imports no Excel.

Programmā ir definēti dažādi algu aprēķina veidi – pamatalga, stundas likme, minimālā alga, minimālā stundas likme, autoratlīdzība.

 • Dažādi atvaļinājuma aprēķina veidi – ikgadējais, papildus, bērna kopšanas, mācību, bez algas, bērna tēva atvaļinājums.
 • Slimības lapas aprēķins A, B.
 • Papildus aprēķini – apmaksa par nakts darbu, darbu svētkos, virsstundas, piemaksas, prēmijas, apbedīšanas pabalsts, kompensācijas.
 • Ieturējumi – izpildraksti, parādi uzņēmumam, arodbiedrības maksa, u.c.

 • Dažādi līguma veidi – uz ne/noteiktu laiku, uzņēmuma līgums, autoratlīdzības līgums, pakalpojuma vai citā veidā.
 • Pārbaudes laika kontrole.
 • Iespēja definēt darba ienākuma veidus.
 • Definēt darba veidu – pamatdarbs, blakus darbs, cits.
 • Iespēja norādīt darba vietu – struktūrvienību, nodaļu.

 • Plašs piedāvātais klasifikatoru klāsts ļauj lietotājam uzturēt detalizētu informāciju par darbinieku un sniedz plašas iespējas dažādu pārskatu iegūšanai.
 • Programmā ir tādi klasifikatori kā: darba grafiki, maksājumu un ieturējumu veidi, amati, bankas, izglītības un medicīnas iestādes, iesniegto dokumentu veidi, izglītības grādi un specialitātes, ienākuma veidi, profesiju kodu  klasifikators, atbrīvošanas iemesli, kontu plāns, struktūrvienības, ziņas par darba ņēmējiem u.c.

 • Pastāv plašs atskaišu klāsts ar iespēju saglabāt Excel, Word, PDF veidā.
 • VID atskaišu sagatavošana ar iespēju eksportēt uz EDS sistēmu.
 • Atskaites Statistikas Pārvaldei –“2-Darbs” un “5-Darbs”
 • Individuālo atskaišu veidošanas iespējas – programmā lietotājam ir iespēja pašam definēt un saglabāt iestatījumus pārskata veidošanai, atzīmēt nepieciešamas ailes un informāciju attēlošanai pārskatā.
 • Izziņas – par darbinieku skaitu, darbinieku vecumu, vidējo izpeļņu, aprēķiniem, nodokļu grāmatiņu, apgādājamiem, valodas pārvaldes līmeni, apmācībām, komandējumiem u.c.

 • Programmā definētas aktuālās, likumdošanā noteiktās, nodokļu likmes.
 • Tiek nodrošināts uzkrātā atvaļinājuma aprēķins un dzīvības apdrošināšanas aprēķins.
 • Bankas maksājumu eksports dažādos formātos – ISO20022, FIDAVista, u.c.
 • Grāmatojumu eksports.
 • Darba grafiku imports no Excel.
 • Dažādu maksājumu imports no Excel.
 • Darba algas aprēķinu lapiņu izsūtīšana uz darbinieku e-pastiem.
 • Lietotāju tiesību ierobežošana un darbību reģistrēšana programmā.
 • Ērtā rezerves kopiju veidošana un saglabāšana uz divām norādītām adresēm.
 • Iespējams pievienot uzņēmuma logo, kas atspoguļosies iekšējos dokumentos.
 • Dokumentu paraksta personu definēšana.

PERSONĀLA VADĪBA

Personāla vadības funkcionalitāte sniedz lietotājiem iespēju efektīvi apstrādāt un uzglabāt informāciju par personālu, atbilstoši Latvijas likumdošanai un uzņēmuma vajadzībām.Algu aprēķina programma kopā ar personāla vadības funkcionalitāti palīdz vienuviet uzkrāt un analizēt informāciju, plānot un kontrolēt personāla datus, kā arī veidot precīzus pārskatus.

 • Rīkojumi dažādiem gadījumiem – par pieņemšanu un atlaišanu darbā, atvaļinājuma, komandējuma un darba braucieniem, par izmaiņām līgumā, darba atsākšanu un uzvārda maiņu.
 • Automātiska darba līgumu sagatavošana, iespēja darbinieka kartiņai pievienot tādus papildus dokumentus, kā amata aprakstu, vienošanās, sertifikātus, līgumus par konfidencialitāti u.c.
 • Uzņēmuma vajadzībām piemērojami personāla vadības dokumenti. Rīkojumu sadaļu un nosaukumu konfigurēšana
 • Automātiska rīkojumu reģistrācija elektroniskajā žurnālā, ko iespējams saglabāt arī Excel

Cenas

Baltic Data-ALGAS ar personāla vadību

1. gada nomas maksa, EUR

Atjaunošanas gada nomas maksa, EUR

1 firma līdz 20 darbiniekiem

355

209

1 firmai no 21 līdz 50 darbiniekiem

465

209

1 firmai no 51 līdz 100 darbiniekiem

1196

418

Lejuplādēt Baltic Data – Algas bukletu

 

Lai saņemtu papildus informāciju par Baltic Data Algas vai pieteiktos programmas demonstrācijai, lūdzu sazinieties ar mums:
tālr.
67222617, e-pasts  bvs@balticdata.lv