IEVIEŠANA UN ATBALSTS

Mēs piedāvājam ātru un efektīvu Office Line programmas ieviešanu pielāgojoties uzņēmuma vajadzībām!

Office Line programma sniedz uzņēmumiem iespēju praktiski uzreiz pēc programmas uzstādīšanas uzsākt programmas lietošanu, izmantojot to atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.

Ieviešanas process parasti sastāv no prasību analīzes, sistēmas uzstādīšanas, apmācības un lietotāja atbalsta. Ne visos gadījumos nepieciešama sistēmas pielāgošana, kas ietver individuālu programmas risinājumu izstrādi.

 

 • Uzņemuma specifisko vajadzību apzināšana
 • Atbilstošā risinājuma saskaņošana

 • Programmas uzstādīšana
 • Rezerves kopiju izveides konfigurēšana
 • Piekļuves tiesību noteikšana

 • Individuāla vai grupu apmāciba
 • Programmas pamatnosacījumu definēšana
 • Praktiska programmas pamatfunkciju apgūšana
 • Apmācības par OFFICE LINE funkcionalitāti – pie klienta uz vietas, attālināti tiešsaistē vai Baltic Data ofisā.

 • Pēc nepieciešamības tiek veikta papildfunkcionalitātes izstrāde.
 • Individuālu risinājumu izstrāde atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.
 • Programmas funkcionalitātes pielāgošana un iestatīšana klienta darbības specifikai.
 • Sistēmas savietošana ar klienta tirdzniecības aprīkojumu.

 • Konsultācijas lietotājiem par programmas funkcionalitāti
 • Regulāra informācija par OFFICE LINE papildinājumiem, papildus produktiem un speciālajiem piedāvājumiem
 • Konsultācijas par OFFICE LINE funkcijām, papildus moduļiem un to pielietojumu biznesā, un tehniskajiem risinājumiem – telefoniski, e-pastā vai tiešsaistē.
 • Integrācija ar Baltic Data piedāvāto vai Jūsu izvēlēto internetveikala risinājumu.
 • OFFICE LINE programmas regulārie jauninājumi