KLIENTU PASŪTĪJUMU APSTRĀDE

Office Line Klientu pasūtījumu apstrādes modulis jeb noliktavas uzskaites programma ir paredzēta noliktavas krājumu uzskaitei, iepirkšanas un pārdošanas darba organizēšanai un izpildei, klientu attiecību pārvaldībai, kā arī ražošanai. Programma ļauj palielināt noliktavas un pārdošanas darba efektivitāti un vadāmību. Ērts uzņēmuma resursu pārvaldības un krājumu uzskaites rīks.

Šī programma ir lieliski piemērota dažādu nozaru mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības un ražošanas uzņēmumiem, kas vēlas koncentrēt uzmanību uz sava uzņēmuma darbības rezultātiem un automatizēt, sakārtot biznesa procesus.

Galvenās noliktavas uzskaites moduļa funkcijas

Klientu un piegādātāju kartiņas ar plašām informācijas ievadīšanas iespējām. Iespēja izveidot un pielietot individuālus apmaksas nosacījumus. Klientu un piegādātājus iespējams grupēt.
Artikulu kartiņas ar plašām informācijas ievades iespējam. Programma atbalsta vairāku mērvienību un papildmērvienību izmantošanu. Iespējama daudz līmeņu artikulu grupēšana. Papildus tekstu un atgādinājumu pievienošana. Iespējams definēt vairākus svītru kodus, noteikt preces derīguma termiņu, piesaistīt preču kartiņu galvenajam piegādātājam, pievienot vairākus nodokļa veidus.
Reāllaika apgrozījumu un peļņas analīze izmantojot plašās atskaišu un iebūvētā biznesa inteliģences “Pārskats šefam” rīka iespējas. Datu attēlošana grafiskā veidā, iespēja atskaites eksportēt uz MS Excel.
Vairāki pirmspārdošanas un pārdošanas dokumentu veidi. Sērijveida dokumentu izveidošana. Iespējams veidot dokumentus dažādās valūtās, valodās un piemērot dažādus nodokļu veidus.
Automātiska pasūtījumu izveide piegādātājiem, ņemot vērā iepriekš definētos kritērijus (iebūvētas dažādas pasūtījumu priekšlikumu izveides metodes). Iespējams arī izveidot pasūtījumu priekšlikumus, kurs vēlāk var apvienot kopējā pasūtījumā.

Vairāki ar iepirkšanu saistīti dokumentu veidi. Programmā iespējams reģistrēt dokumentus dažādās valūtās. Iepirkšanas darījumu statistika darījumiem ar ES valstīm (Intrastat atskaites).
Iespējams veidot neierobežotu skaitu noliktavu, iespējams veikt starpnoliktavu kustības. Pārskatāma un detalizēta informācija par krājumu uzskaiti, preču atlikumiem katrā noliktavā. Iespējams definēt lietotāju pieejas tiesības katrai noliktavai. Programmā iespējama papildfunkcija – komisionēšanas noliktava – preču rezervēšanai.
Ražošanas uzskaite, automātiska materiālu norakstīšana veicot ražošanu. Preču komplektēšanas iespējas, izmantojot sastāvdaļas, kuras atrodas noliktavā.
Programmā iespējams izveidot neierobežotu skaitu cenu un atlaižu sarakstus, akcijas, kuriem, ja nepieciešams, var definēt darbības termiņu. Katram klientam var definēt individuālās cenas un atlaides.
Inventarizācijas veikšana ar atvērtām un slēgtām tipa noliktavām, inventarizācijas protokols un novērtējums.

 

OFFICE LINE PAPILDMODUĻI

Atskaite ļauj iegūt noliktavas stāvokļa un apgrozījuma atskaiti. Atskaite satur daudzumus un summas uz perioda sākumu un beigām, kā arī norādītajā periodā saņemtos un izsniegtos daudzumus un summas.
Noliktavu ierobežojumi lietotājam sankcionētu pieeju definēšana atkarībā no noliktavas un dokumentu veidiem. Iespējams individuāli katram lietotājam definēt pieejamās noliktavas, dokumentu veidus, kā arī lietotājs redz tikai sev atļautās noliktavas artikulu atlikumus.
Ar individuālā SQL atskaišu asistenta palīdzību ir iespējams izveidot nestandarta atskaites veidojot datu pieprasījumu no datu bāzes tabulām.
Iespējams izmantot portatīvos datu termināļus (BarManIT8000), lai atvieglotu un automatizētu noliktavas darbu. Funkcija izmantojama veidojot iepirkšanas un pārdošanas dokumentus, kā arī veicot inventarizāciju.
Sasaistes modulis ar dažādām kases sistēmām un kases aparātiem.

Iespējams automātiski no pārdošanas dokumentiem izdrukāt preču uzlīmes izmantojot datus no artikulu kartiņām un manuāli norādītos. Ir izstrādātā sasaiste ar Zebra un Brother uzlīmju printeriem.
Noliktavas preču plauktu adresācija atvieglo un automatizē noliktavas darbu. Katram artikula iespējams norādīt konkrētu atrašanās plauktu adresi. Veicot preču iepirkšanu iespējams automātiski preces izvietot nepieciešamajās plauktu adresēs. Risinājums izstrādāts izmantojot svītru koda funkciju.
Automātiskas intrastat atskaites, par pamatu ņemot aizpildītos artikulu datus un iepirkšanas datus.
Nodrošina iespēju izmantot dažādus svītru koda skenerus, lai automatizētu iepirkšanas un pārdošanas dokumentu izveidi, kā arī artikulu meklēšanu. Programmā ir iespējams artikulam piesaistīt līdz 5 dažādiem svītru kodiem.
Dokuments paredzēts preču nodošanai starp uzņēmuma struktūrvienībām vai noliktavām. Iespējams norādīt saņēmēju un preču izsniegšanas un piegādes adreses, izmantot artikulu cenas, kas atbilst konkrētā saņēmēja (debitora) pārdošanas cenām.


Lejuplādēt Office Line bukletu