Grozījumi Darba likumā 2022. gadā

No 2022.gada 1.augusta stājas spēkā grozījumi Darba likumā.

Grozījumi paredz:

  • Piešķirt tiesības darbiniekam paņemt atvaļinājumu bez darba samaksas uz laiku līdz 5 darba dienām gada laikā, ja ir nepieciešams veikt aprūpi par laulāto, vecāku, bērnu vai citu tuvu ģimenes locekli, vai personu, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar darbinieku un kurai ir nepieciešama medicīniskā aprūpe vai atbalsts.
  • Tiesības darbiniekam doties 10 darba dienu atvaļinājumā pēc bērna piedzimšanas. Šo atvaļinājumu var izmantot sešu mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas. Tiesības uz šādu atvaļinājumu ir ne tikai bērna tēvam ( kā bija līdz šīm), bet arī citai personai, kas pēc mātes lūguma iesaistīsies bērna aprūpē.
  • Darba līgumā ir jānorāda par darba vietām, kur darbinieks ir nodarbināts, vai jāatrunā, ka darbinieks pats var noteikt savu darba vietu.

Te var piebilst, ka šīs grozījums ir pieņemts pamatojoties uz pandemijas laikā gūto pieredzi, ka darbinieki var būt mobili un strādāt attālināti, patstāvīgi aprīkot savu darba vietu.

Arī likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 159. pantā ir noteikts:” No aplikšanas ar nodokli 2021. un 2022. taksācijas gadā atbrīvo ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs mēnesī par pilnas slodzes darbu nepārsniedz 30 eur.” Kompensācija tiek piemērota, ja ir izpildīti 160.pantā norādīti nosacījumi.

  • Ja darbiniekam ir noteikts nepilns darba laiks un darba grafiks ir neparedzams, tad darba līgumā ir jāatrunā garantētu apmaksātu darba laiku mēnesī, laiku, kad darbiniekam ir pienākums veikt darbu, minimālais paziņošanas laiks pirms darba uzsākšanas vai tā atsaukuma.
  • Ja pārbaudi nosaka darba līgumā, kas noslēgts uz noteiktu laiku līdz sešiem mēnešiem, pārbaudes termiņš nedrīkst būt ilgāks par vienu mēnesi, bet, ja līgums noslēgts uz laiku līdz vienam gadam, — par diviem mēnešiem. Nesamazinot darbinieku kopējo aizsardzības līmeni, darba koplīgumā, kas noslēgts ar darbinieku arodbiedrību, var vienoties par pārbaudes termiņa noteikšanu, kas ir ilgāks par iepriekš minēto termiņu, bet nepārsniedz trīs mēnešus.
  • Darba devējs ir tiesīgs nenorādīt līgumā samaksas apmēru, darba laiku, atvaļinājuma ilgumu, pārbaudes laiku, darbinieka tiesības uz mācībām, bet, aizstāt līgumā šo informāciju ar norādi uz attiecīgiem darba devēja noteikumiem. Darba devējam ir jānodrošina, ka noteikumi darbiniekiem ir pieejami bezmaksas, ir saprotami un pilnīgi, var piekļūt elektroniski.

 

Savukārt, grozījumi Darba likumā, kas pieņemti 27.10.2022 paredz, ka  2023.gadā minimālā mēneša darba alga Latvijā nav mazāka par 620,- eur un 2024.gadā par 700 eur mēnesī.

Vēlāmies Jūs informēt, ka Baltic Data Algu programmā jau ir ieviestas pēdējās likumdošanas izmaiņas. Lai uzliktu programmu izmaiņas, lūgums sazināties ar Baltic Data specialistiem.

Informācijas avoti:
Latvijas Vēstnesis
iBizness
Darba likums
Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

 

 

 

 

 

 

Kopīgot šo ziņu

Saistītie raksti