Izmaiņas Office Line biznesa vadības sistēmā

Pamatojoties gan uz jaunajām likumdošanas prasībām, kas stājās spēkā 2018. gadā, gan uz klientu pieprasījumiem Office Line biznesa vadības sistēmā tika veiktas šādas izmaiņas:

Klientu pasūtījumu apstrāde:

 • Jauna iespēja konfigurēt klientu un piegādātāju iekšējo D un K numuru piešķiršanu. Konfigurācija attiecas tieši uz brīvajiem programmas numuriem;
 • Izstrādāta iespēja jau sagatavotā dokumentā nomainīt klientu;
 • Jaunas lietotāju tiesību ierobežošanas iespējas. Pēc noklusējuma “Pārskats šefam 2” sadaļa “Iepirkšana” ir slēpta;
 • Izveidots paziņojums operatoram gadījumā, ja darījumi ar dokumentā izvēlēto klientu nav notikuši pēdējo 2 gadu laikā;
 • Uzlabots papildmodulis “Sasaiste ar BarMan” – artikuliem ar vienādiem EAN kodiem informatīvi parādās daudzums inventarizācijas noliktavā.
 • U.c.

Finanšu grāmatvedība:

 • PVN deklarācijas pielikumos nomainīta noklusētā vērtība no 1430 EUR uz 150 EUR;
 • PVN deklarācijas formā pievienotas 5 jaunas rindas, kas attiecas uz darījumiem ar Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem un dārzeņiem ar PVN samazināto likmi;
 • PVN deklarācija pielāgota jaunajam EDS formātam;
 • Atskaitēs par pamatlīdzekļiem pievienots jauns lauks “Kopējā atskaites summa”;
 • Piegādātāju un klientu saldo sarakstu pārskatos pievienota jauna iespēja “Neuzrādīt beigu saldo ar nulles vērtībām”;
 • U.c.

Baltic Data – Algas

 • Izveidoti jauni normatīvi, kas attiecās uz IIN likmju piemērošanu algas aprēķinā;
 • Personas kartiņā pievienots jauns papildlauks “Prognozētais mēneša neapliekamais minimums”;
 • Izveidota iespēja no EDS importēt programmā darbinieku algas nodokļa grāmatiņas datus;
 • Pārveidoti algas aprēķina algoritmi, kas atbilst likumdošanas prasībām no 01.01.2018.
 • Darba kalendārā pievienota jaunā brīvdiena – 9.jūlijs – diena pēc Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma;

Uzzināt vairāk par veiktajām izmaiņām Office Line ERP sistēmā vari sazinoties ar Baltic Data konsultantiem tel.nr. +371 67222617, e-pasts: bvs@balticdata.lv.

Kopīgot šo ziņu

Saistītie raksti